Welkom

Curanimae (cura animae = Latijn voor ‘zorg voor de ziel’) is opgericht als een praktijk voor geestelijke verzorging met het doel: het bieden van professionele ondersteuning en begeleiding van mensen thuis en hun naasten bij vragen op het gebied van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Curanimae kan daarnaast ook benaderd worden voor advies bij ethische dilemma’s en voor begeleiding van rituelen. Curanimae verzorgt bovendien training en scholing aan zorgprofessionals en vrijwilligers op het gebied van palliatieve zorg thuis. Het werkgebied van Curanimae is de regio Gouda, Zuid Holland.

Curanimae: zorg voor de ziel

Naast goede zorg voor het lichaam is er ook goede zorg nodig voor de ziel: de innerlijke ruimte van een mens. Ook een ziel houdt – net zoals het vogeltje Tweety van vroeger op de foto – van liefdevolle aandacht!

De ziel is niet zichtbaar, meetbaar of tastbaar en toch belangrijk voor het levensgeluk. Ze wil zich tijdens een mensenleven goed kunnen ontwikkelen. Daar zijn goede omstandigheden voor nodig, zoals inspiratie, plezier, verwondering, vreugde, waardering, liefde, vrijheid, waarheid, verbondenheid, levenslust, vrede en vertrouwen. Bij het zien en beleven van prachtige natuur – zoals b.v. de Dolomieten op de foto- kan een ziel van opknappen. Maar ook tijdens een goed gesprek en betekenisvolle verbinding. Soms kan een ziel echter in de knel raken, b.v. bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een ernstige ziekte, lijden, eenzaamheid, overmatige angst of (dreigend) verlies. Voor een goede kwaliteit van leven kan onze veerkracht dan ondersteunende zorg voor de ziel goed gebruiken.

Contact? Mail, bel, Skype of ZOOM

Mail: Lkaserer@curanimae.nl

Telnr: 0639736527

Skype: live:luis_16690

ZOOM: Luis Kaserer-Curanimae

Via dit contactformulier kunt u een bericht sturen.