Welkom

Curanimae (cura animae = Latijn voor ‘zorg voor de ziel’) is opgericht als een praktijk voor geestelijke verzorging met het doel: het bieden van professionele ondersteuning en begeleiding van mensen thuis en hun naasten bij vragen op het gebied van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Curanimae kan daarnaast ook benaderd worden voor advies bij ethische dilemma’s en voor begeleiding van rituelen. Curanimae verzorgt bovendien training en scholing aan zorgprofessionals en vrijwilligers op het gebied van palliatieve zorg thuis. Het werkgebied van Curanimae is de regio Midden Holland.

Curanimae: zorg voor de ziel

Naast goede zorg voor je fysieke, sociale en mentale aspecten is er voor je welbevinden ook goede zorg nodig voor je ziel: je innerlijke ruimte. Ook je ziel houdt – net zoals ons vroegere vogeltje Tweety op de foto – van liefdevolle aandacht!

De ziel is niet zichtbaar, tastbaar of meetbaar en toch belangrijk voor het levensgeluk. Ze wil zich tijdens een mensenleven goed kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn goede omstandigheden nodig zoals b.v. inspiratie, plezier, verwondering, vreugde, waardering, liefde, vrijheid, creativiteit, waarheid, verbondenheid, levenslust, vrede en vertrouwen. Al bij het zien en beleven van b.v. prachtige natuur – zoals b.v. de Dolomieten op de foto- kan een ziel van opknappen. Maar ook tijdens een goed gesprek of bij het maken van een betekenisvolle verbinding. Soms kan ze ook in de knel raken, b.v. bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een ernstige ziekte, lijden, eenzaamheid, verdriet, overmatige angst of (dreigend) groot verlies. Dan is ondersteunende zorg voor de ziel hard nodig als balsem voor het welbevinden.

Contact? Mail, bel, Skype of ZOOM

Mail: Lkaserer@curanimae.nl

Telnr: 0639736527

Skype: live:luis_16690

ZOOM: Luis Kaserer-Curanimae

Via dit contactformulier kunt u een bericht sturen.