Over mij

Deze rots brug op Cyprus doet mij denken aan de broosheid van het leven…

Ik ben initiatiefnemer van Curanimae.

Ik ben drs. Luis Kaserer, geestelijk verzorger, geboren in 1953 en opgegroeid in Südtirol (Italië) in de nabijheid van de Dolomieten.  Hoewel Italiaan is mijn moedertaal Duits. Na het Gymnasium in Brixen studeerde ik Theologie aan het internationale ‘Missionary Institute London’ in Engeland. In 1980 ben ik tot R.K. priester gewijd. Na een studie Franse taal in Parijs werkte ik als missionaris van de congregatie van de Paters van Mill Hill in Basankusu, midden in het oerwoud van het toenmalige Zaïre – de huidige Demokratische Republiek Congo. Aansluitend studeerde ik Praktische Theologie aan de K.U. Nijmegen. In 1988 begon ik mijn werk als geestelijk verzorger, eerst in het ziekenhuis in Gouda en later tot mijn emeritaat begin 2020 in zorginstellingen van WZH in Leidschendam, Rijswijk, Den Haag en Voorburg. Sinds 2019 ben ik vrij gevestigde geestelijk verzorger voor mensen Thuis in Gouda e.o.

Het kwetsbare bestaan van mensen  heeft mij altijd geraakt. Het motiveert mij om mijn talenten en kwaliteiten in te zetten. Mijn ervaring én overtuiging is dat wij mensen niet alleen kwetsbaar maar ook krachtig zijn. Vaak is er maar weinig ondersteuning nodig voor het hervinden van (veer)kracht om overeind te blijven. Een inclusieve, open, op de Christus geënte traditie vormt mijn persoonlijke geestelijke achtergrond en spiritualiteit. Het vormt voor mij een belangrijke bron van inspiratie en helpt mij om in mijn vak effectief dienstbar te kunnen zijn. Daarbij sta ik open voor -, voel ik mij vaak verbonden met- en respecteer ik andere authentieke geestelijke stromingen waar mensen die ik ontmoet en begeleid mee verbonden zijn.

Ik ben getrouwd met Brigit, wij wonen in Gouda en samen hebben we twee inmiddels volwassen kinderen. Naast geestelijk verzorger ben ik ook labyrintwerker (zie www.labyrintwerk.nl) en begeleider van christelijke meditaties. Mijn hobby’s zijn o.a. reizen, motorrijden en fotografie. (De foto’s van de site zijn mijn eigen foto’s)

Nu zet ik mij in de omgeving van Gouda in voor de geestelijke verzorging van mensen thuis. Sinds 2019 kunnen ook mensen thuis in bepaalde omstandigheden (50+, palliatieve zorg, levensvragen) geestelijke verzorging ontvangen zoals dat b.v. in zorginstellingen al lang gebeurt. Dit nieuwe werkterrein van geestelijke verzorging Thuis is in Nederland nu volop in ontwikkeling. Mijn lange ervaring als geestelijk verzorger voor kwetsbare mensen in zorginstellingen sluit hierbij goed aan. Vanuit mijn praktijk ‘Curanimae’ wil ik mijn talenten, kennis en vaardigheden ter beschikking stelen voor kwetsbare mensen die een beroep op mij doen b.v. voor een luisterend oor, een goed gesprek of een zinvol ritueel. Ook voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kan ik ondersteuning, scholing en toerusting in hun vaak complexe taken bieden. Een en ander wordt nu in samenwerking met de stichting Questio geregeld: Zie: https://www.stichtingquestio.nl/

Ik voldoe aan alle door de overheid gestelde eisen voor geestelijke verzorging van mensen Thuis. Zo ben ik SKGV geregistreerd en lid van de landelijke beroepsvereniging VGVZ. Ik volg relevante bijscholingen, intervisiebijeenkomsten en supervisie. De klachtenregeling van de beroepsvereniging VGVZ is voor mij van toepassing.

Mijn praktijk ‘Curanimae’ is ingeschreven bij de K.v.K. onder nr. 75491826.

Meer weten over geestelijke verzorging voor mensen thuis? zie: http://www.geestelijkeverzorging.nl

Mijn lijfspreuk:

‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.’ (M. Gandhi)