Curanimae – waarvoor en voor wie?

Bij Curanimae kan je terecht voor:

 • Bespreking van zingevings- en levensvragen in een crisis (bij een scheiding, sterven, verlies van gezondheid, inkomen, perspectief etc)
 • Begeleiding bij verwerken van b.v. rouw, verdriet, machteloosheid, angst en eenzaamheid
 • Begeleiding bij het afscheid nemen van het leven
 • Bespreking van thema’s en twijfels rond geloof, religie en spiritualiteit
 • Begeleiding van ouderen en naasten bij het leven met en omgaan met dementie
 • Het verzorgen van passende rituelen, incl. het labyrint
 • Bespreken van en omgaan met ethische dilemma’s (moreel beraad)
 • Scholing van zorgprofessionals (zoals specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, casemanagers dementie, etc.), vrijwilligers en mantelzorgers op het gebied van levensvragen en zingeving

Wie kan er een beroep doen op Curanimae?*

 • Mensen (50+) thuis met zingevings- en levensvragen
 • Mensen met palliatieve zorg thuis en/of hun naasten
 • Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers

* De kosten voor de interventie van Curanimae worden met inachtneming van de bepalingen in de huidige regelgeving ( 5 gesprekken) gedragen door het Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport.