Curanimae – waarvoor en voor wie?

Bij Curanimae kan je terecht voor:

 • Bespreking van zingevings- en levensvragen in een crisis (bij een scheiding, sterven, verlies van gezondheid, inkomen, perspectief etc)
 • Begeleiding bij verwerken van b.v. rouw, verdriet, machteloosheid, angst en eenzaamheid
 • Begeleiding bij het afscheid nemen van het leven
 • Bespreking van thema’s rond geloof, religie en spiritualiteit
 • Begeleiding ouderen en naasten bij het omgaan met dementie
 • Het verzorgen van passende rituelen, inc. het labyrint
 • Advies bij ethische dilemma’s
 • Scholing van zorgprofessionals (zoals specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging etc.), vrijwilligers en mantelzorgers op het gebied van levensbeschouwing en zingeving

Wie kan er een beroep doen op Curanimae?*

 • Mensen (50+) thuis met zingevings- en levensvragen
 • Mensen met palliatieve zorg thuis en/of hun naasten
 • Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg

* De kosten voor de interventie van Curanimae worden met inachtneming van de bepalingen in de huidige regelgeving gedragen door het Ministerie van volksgezonheid, Welzijn en Sport.