Curanimae – waarvoor en voor wie?

Curanimae kan benaderd worden voor:

  • Bespreking van zingevingsvragen
  • Begeleiding bij levensvragen
  • Vragen betreffende geloof, religie en spiritualiteit
  • Het verzorgen van rituelen
  • Advies bij ethische dilemma’s
  • Leiden van ethisch beraad
  • Training en scholing van vrijwilligers en zorgprofessionals (specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging)

Wie kan er een beroep doen op Curanimae?*

  • Mensen (50+) thuis met zingevings- en levensvragen voor consult en begeleiding
  • Mensen met palliatieve zorg thuis en hun naasten voor consult, ondersteuning en begeleiding
  • Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg voor scholing en training

* De kosten voor de interventie van Curanimae worden met inachtneming van de bepalingen in de huidige regelgeving gedragen door het Ministerie van volksgezonheid, Welzijn en Sport.